top of page

לחיי הלחות!

לחיי הלחות!

סיפור אישי: בעקבות ההנקה (ומה שמגיע איתה: דלקות, עייפות, התמסרות, התאהבות …) אני שותה הרבה יותר מים ממה שאני רגילה, ליטרים של מים...

bottom of page